Penulis

Khaidir Zakaria adalah ejen berlesen dan berdaftar dengan Malaysian Takaful Association, ahli Life Insurance Associates Malaysia, ahli ordinary The Malaysian Insurance Institute, Ejen Takaful Keluarga di Takaful Ikhlas Berhad, Pelajar Diploma  Malaysian Insurance Institute (MII), ahli Institute Bank-Bank Malaysia (IBBM) dan ahli Islamic Financial Planner di Islamic Banking Finance Institute Malaysia (IBFIM). 


Kini bertugas di as-Salihin Trustee Berhad & iReal Property Sdn Bhd sebagai Perunding Harta Tanah & Harta Pusaka Islam.


Beliau aktif dengan pertubuhan bukan kerajaan (NGO) antaranya, Kelab Komuniti Prihatin Putrajaya dan berkhidmat sebagai sukarelawan dan juga pengasas Kelas Putrajaya Prihatin. Selain itu, beliau juga aktif dengan aktiviti sukan berkuda dan kini sedang menyambung pengajian Equestrian Australia (EA) Horse Management Introductry Level di Majlis Ekuin Malaysia.