Jun 28, 2018

Belanja Pengebumian Dalam Urusan Jenazah

Belanja pengembumian ialah belanja menguruskan jenazah si mati sehingga selamat dikebumikan bagi urusan yang wajib sahaja.


Ia boleh diambil daripada harta pusaka si mati dengan syarat seperti dibawah:

Belanja Mati  - Urusan Wajib

Peralatan Kapan
Keranda / Penutup liang lahad
Upah gali liang lahad
Upah mandi jenazah
Upah bawa jenazah / kereta jenazah

Sumber Perbelanjaan: Ia boleh diambil dari harta pusaka si mati. Wang sumbangan orang ramai yang menziarahi kematian, wang khairat kematian, sumbangan ikhlas dari sanak-saudara.

Bukan Urusan Wajib / Tidak boleh diambil daripada harta si mati TANPA kebenaran dan pengetahuan ahli waris.

Pemberian kepada orang yang solat jenazah sekiranya tidak diwasiatkan
Tahlil / Kenduri Arwah
Upah mengaji Al Quran
Pemberian kepada pembaca talqin
Membuat binaan di atas kubur (Kepok)

Sumber Perbelanjaan: Dengan syarat semua waris yang berhak bersetuju. Waris yang memberi persetujuan hendaklah cukup umur dan sempurna akal. Sekiranya terdapat waris yang belum dewasa atau tidak sempurna akal, bahagian mereka diasingkan.

Perancangan harta pusaka adalah sebagai satu tanda keprihatinan anda terhadap nasib yang bakal menimpa ahli keluarga. Buat-lah dokumen wasiat bertulis agar memudahkan ahli waris kita menguruskan harta peninggalan kita di masa hadapan.

BACA: Panduan Membuat Wasiat di as-Salihin Trustee Berhad

BACA: Rujukan Artikel Majalah Solusi isu No 6

nak-bebel
Nakbebel


Belanja pengebumian isteri, wajib ke atas suaminya walaupun isteri itu seorang yang kaya dan berharta!

Okay, untuk topik seterusnya, kami akan menyentuh bab menguruskan hutang simati selepas urusan belanja pengembumian dalam urusan jenazah selesai.

Tiada ulasan: