Pages

August 23, 2017

Contoh Soalan Berkaitan Pengiraan Faraid

Untuk memahami tentang pengiraan Faraid, kita perlukan latihan yang berterusan.

Kami sertakan beberapa contoh soalan untuk rujukan dan latihan.

Soalan #1

Aisyah sudah berkahwin dan meninggalkan:

Seorang suami, 5 orang anak perempuan, ibu, 3 orang saudara lelaki, 2 orang saudara perempuan.


Soalan #2

Abdullah sudah berkahwin dan meninggalkan:

Seorang isteri, seorang anak perempuan, ibu, 2 orang saudara lelaki, 2 orang saudara perempuan.

Soalan #3

Hamdan sudah berkahwin dan meninggalkan:

Seorang isteri, seorang anak perempuan, ibu, 5 orang bapa saudara, 3 orang ibu saudara, 2 orang saudara perempuan.

Soalan #4

Aziz sudah berkahwin dan meninggalkan:

Seorang isteri, seorang anak lelaki, 2 orang anak perempuan, bapa, ibu, 3 saudara lelaki, 4 saudara perempuan.

Soalan #5

Fatimah seorang bujang dan meninggalkan:

Seorang ibu, 5 orang saudara lelaki kandung, 4 orang saudara perempuan kandung, 2 orang saudara lelaki sebapa, 3 orang saudara perempuan sebapa, 2 orang saudara lelaki seibu, 3 orang saudara perempuan seibu.

Hint:

Kalalah
Ashabah bil ghair
Ashabah ma'al ghair
Dhawi al-Arham
Ashabah bi al-Nafsi

Rujukan: http://faraid.usm.my/msl/faraid.asp

No comments: