April 05, 2017

Pentadbiran Harta Pusaka Tidak Berwasiat

Bagaimana Pentadbiran Harta Pusaka Bagi Mereka Yang Tidak Berwasiat Diuruskan?

Terdapat beberapa langkah yang perlu dikenal pasti. Ahli waris perlu menyediakan dokumen sokongan yang diperlukan seperti dibawah.


Berikut adalah senarai tugas yang pihak kami di as-Salihin Trustee jalankan:


 • Mengenalpasti aset dan liabiliti simati samada di Malaysia atau luar negara
 • Mengenalpasti orang yang berhak ke atas harta pusaka
 • Memohon sijil Faraid daripada pihak yang berkuasa
 • Mendapatkan Surat Kuasa Mentadbir
 • Membayar hutang
 • Menguruskan urusan cukai dan liabiliti
 • Mengagihkan harta pusaka kepada benefisiari mengikut Faraid
 • Menyediakan semua akaun serta dokumen yang berkaitan

Dokumen sokongan yang diperlukan:
 • Salinan asal sijil kematian
 • Salinan kad pengenalan ahli waris
 • Salinan sijil pendaftaran perkahwinan / perceraian
 • Salinan hak milik aset alih dan tidak alih
 • Salinan dokumen hutang simati eg bank, kad kredit, perjanjian jual beli, dll.
Jika anda perhatikan senarai diatas, dapat kita lihat urusan pentadbiran selepas berlaku kematian bukanlah perkara mudah. Ia memerlukan masa, tenaga, wang, emosi dan pengorbanan. 


Nota Tambahan: • Fi tambahan kemungkinan akan dikenakan sekiranya ada penambahan caj contohnya Cukai Kerajaan cukai perkhidmatan seperti GST, duti setem, Perbelanjaan dan Fi pihak ketiga seperti Fi Guaman, Pengurus Dana, Agen Hartanah dan Agen Cukai. 
 • Fi Pentadbiran Tahunan Harta Pusaka akan dikenakan oleh as-Salihin Trustee Berhad (aST) secara keseluruhan apabila Surat Kuasa Mentadbir dikeluarkan.
 • Nilai Kasar Harta adalah jumlah keseluruhan aset perseorangan termasuk Harta Alih dan Harta Tak Alih sebelum liabiliti ditolak contohnya seperti hutang dan cukai. 
 • Secara keseluruhannya, Harta Tak Alih akan dinilai hanya sekali sahaja pada masa as-Salihin mentadbir harta iaitu pada tarikh Surat Kuasa Mentadbir dikeluarkan. 

 • Dengan membuat perancangan harta pusaka lebih awal, ia akan memudahkan urusan ahli waris dan diri kita di 'masa hadapan'.

  Mati itu pasti. Setiap yang hidup pasti akan merasai mati. 

  Tiada ulasan: