Pages

April 05, 2017

Pentadbiran Harta Pusaka Tidak Berwasiat

Diantara soalan yang lazim dari client tentang bagaimana pentadbiran harta pusaka bagi mereka yang tidak berwasiat diuruskan.

Terdapat beberapa langkah yang perlu dikenal pasti. Ahli waris perlu menyediakan dokumen sokongan yang diperlukan seperti dibawah.Berikut adalah senarai tugas yang pihak kami di as-Salihin Trustee jalankan:

 • Mengenalpasti aset dan liabiliti simati samada di Malaysia atau luar negara
 • Mengenalpasti orang yang berhak ke atas harta pusaka
 • Memohon sijil Faraid daripada pihak yang berkuasa
 • Mendapatkan Surat Kuasa Mentadbir
 • Membayar hutang
 • Menguruskan urusan cukai dan liabiliti
 • Mengagihkan harta pusaka kepada benefisiari mengikut Faraid
 • Menyediakan semua akaun serta dokumen yang berkaitan

Dokumen sokongan yang diperlukan:
 • Salinan asal sijil kematian
 • Salinan kad pengenalan ahli waris
 • Salinan sijil pendaftaran perkahwinan / perceraian
 • Salinan hak milik aset alih dan tidak alih
 • Salinan dokumen hutang simati eg bank, kad kredit, perjanjian jual beli, dll.
Jika anda perhatikan senarai diatas, dapat kita lihat urusan pentadbiran selepas berlaku kematian bukanlah perkara mudah. Ia memerlukan masa, tenaga, wang dan pengorbanan. 

Buat-lah perancangan awal, moga kita tidak membebankan ahli waris. 

No comments: