Pages

November 07, 2016

Perjanjian Aset Perolehan Bersama

Deklarasi Harta Sepencarian atau Perjanjian Aset Perolehan Bersama adalah dokumen deklarasi harta yang diperolehi dalam tempoh perkahwinan yang sah di Malaysia.

Ia dinyatakan dengan jelas bagi kedua belah pihak tentang perjanjian hak milik sesebuah aset apabila berlaku kematian, poligami atau perceraian.

Aset yang telah dinyatakan dalam dokumen Deklarasi Harta Sepencarian ini TIDAK termasuk dalam agihan Faraid dengan itu manfaat ini dapat membantu bagi menjamin pihak suami atau (dan) isteri dari pengagihan kepada pihak ketiga.

Harta yang dituntut kebiasaannya adalah harta yang bernilai antaranya:


  1. Tanah
  2. Rumah 
Ini adalah contoh sebahagian daripada dokumen Deklarasi Harta Sepencarian untuk rujukan.

Berapa kos untuk menyediakan dokumen Deklarasi Harta Sepencarian ?

Ia bermula dari RM900 + RM250 utk Monogami dan RM1,100 + RM250 untuk Poligami.

Kos ini tidak seberapa berbanding kesan yang akan anda hadapi apabila telah berlaku ke stage tuntutan harta sepencarian tanpa sokongan bukti yang kukuh. Percaya-lah.

perjanjian-aset-perolehan-bersama

No comments: