Mei 08, 2015

Soal Jawab Wasiat Islam

Kami kongsikan soal jawab berkaitan Pentadbiran dan Pengagihan Harta Pusaka untuk rujukan bersama.

Mengalu-alukan pertanyaan dan perkongsian ilmu untuk pemahaman yang lebih jelas.

***
Soalan : Saya adalah seorang anak angkat. Bolehkah saya mewarisi Harta daripada ibubapa angkat saya?

1. Tidak, kerana anak angkat bukan waris Faraid.
2. Ya, dengan pemberian Hibah. (Hibah kpd anak angkat tidak boleh di tarik-balik).
3. Ya, dengan dgn tidak lebih daripada 1/3 harta.

***
Soalan : Saya difahamkan bahawa undang-undang pewarisan Islam iaitu Faraid telah menetapkan bahagian-bahagian yang patut di perolehi oleh waris-waris simati. Kenapa saya perlu membazirkan masa dan wang untuk menulis Wasiat?
1. Pembahagian Faraid adalah untuk waris-waris, sedangkan Wasiat membenarkan pembahagian 1/3 daripada harta pusaka kepada bukan waris yang memerlukan. 

2. Wasiat memberi peluang kepada orang Islam untuk terus mendapat pahala selepas mati kerana mewasiatkan hartanya untuk tujuan kebajikan atau agama Islam. Di samping itu Pewasiat boleh melantik Wasi untuk mentadbir harta pusaka dan penjaga harta anak dibawah umur.Khaidir Zakaria, Cyberjaya
011-3292-8711

Tiada ulasan: