April 01, 2015

Harta Sepencarian

5 Perkara Penting Tentang Harta SepencarianHarta Sepencarian

  • Harta Sepencarian bermaksud harta yang diperolehi bersama-sama oleh suami isteri sepanjang perkhawinan yang sah di mana kedua-dua pihak memberi sumbangan secara langsung atau tidak langsung terhadap perolehan atau pemilikan harta tersebut.
  • Penyelesaian tuntutan harta sepencarian akan di selesaikan segera selepas menyempurnakan Wasiat dan sebelum pembahagian baki harta dibuat mengikut hukum Faraid.
  • Bukan semua harta yang di perolehi semasa ikatan perkhawinan boleh di klasifikasikan sebagai harta sepencarian. Oleh itu, harta yang di perolehi oleh pasangan melalui pusaka atau hibah adalah BUKAN harta "perolehan bersama" dan tidak boleh di klasfikasikan sebagai harta sepencarian.
  • Wang caruman KWSP tidak boleh dianggap sebagai Harta Sepencarian. Wang KWSP tersebut adalah sebagai harta pusaka yang perlu dibahagikan mengikut hukum Faraid. Penama di KWSP hanya bertindak sebagai pemegang Amanah dan ia perlu di agihkan mengikut hukum Faraid. 
  • Deklarasi Harta Sepencarian ini dibuat dengan persetujuan bersama Suami, Isteri dan Isteri-Isteri. 

Dokumen yang diperlukan untuk membuat Deklarasi Harta Sepencarian adalah:

  • Salinan I/C Suami Isteri
  • Salinan Sales and Purchase Agreement 
  • Salinan Sijil Nikah
Sila kongsikan maklumat ini dengan kawan-kawan yang anda sayang dan hubungi kami melalui email atau call 011-3292 8711 untuk bantuan maklumat tambahan. 

Tiada ulasan: