Oktober 31, 2014

Jangan Ambil Mudah Tentang Takaful

7 Perkara anda perlu ambil tahu tentang Takaful dan jangan ambil mudah.


  • Buatlah catatan tentang tarikh premium/caruman perlu dibayar. Sekiranya bayaran tidak dibuat mengikut tarikhnya, polisi Takaful hayat anda mungkin luput. Click URL ini untuk panduan bayaran caruman secara atas talian.
  • Pastikan anda sentiasa meminta resit sebagai bukti pembayaran dan simpan bukti bayaran online anda di folder yang selamat.
  • Pastikan umur, nama penuh, alamat surat menyurat dan lain-lain maklumat penting anda yang tercatat di dalam borang permohonan adalah tepat dan benar.
  • Sentiasalah menyemak semula keperluan insurans anda berdasarkan keperluan dan keutamaan.
  • Simpan dokumen-dokumen polisi anda di tempat yang selamat termasuk resit bayaran original, laporan doktor, dsb.
  • Buat salinan maklumat asas seperti syarikat Takaful pengeluar polisi anda, jenis polisi, nombor polisi dan nama-nama waris anda di tempat lain.
  • Selalu rujuk ejen Takaful anda jika terdapat sebarang kemusykilan atau hubungi segera HQ operator Takaful untuk maklumat lanjut. 

Tiada ulasan: