April 16, 2014

Keperluan dan Rancangan

Memahami Keperluan dan Keutamaan Dalam Merancang 


Masih ramai yang kurang jelas tentang kepentingan perlindungan kewangan dengan menyumbang dalam pelan Takaful. 

Fungsi takaful itu luas dan pelbagai. Ia boleh membantu kita dari segi :


  • Pendidikan
  • Persaraan
  • Perniagaan
  • Kos Pembiayaan Perubatan
  • Pengurusan Perlindungan Perumahan
  • Pengurusan Hutang


dan 

Rancang-lah ia berdasarkan keperluan dan keutamaan untuk masa hadapan ahli keluarga kita.

Tiada ulasan: